Nároky na dnešní život, vztahy, práci, rodinu a zdraví jsou rozdílné. Vše propojují různé komunikční úrovně a ty kladou náročnost na nás, na rychlost a kvalitu informací. Tyto všechny procesy propojuje náš mozek s paměťovými centry na různých úrovních našeho bytí (minulost, přítomnost, budoucnost). 

Pro různé skupiny lidí, firem je stupeň náročnosti odlišný, proto jsme museli do CMB diagnostického procesu zapojit vědu. Propojili jsme zkušenosti z oblasti neurověd, psychologie, medicíny, matematiky a IT technologie. To nám umožnilo lépe porozumět dnešním odlišným nárokům na práci, vztahy, komunikaci, rodinu a zdraví jako komplexního přístupu. 

 CMB (Cloud memory brain) psychodiagnostikou měříme různé stavy firemních situací, práce, kompetencí, rodiny, vztahů, volnočasových aktivit, sportu a duševního zdraví člověka. Navrhujeme a aplikujeme vždy komplexní řešení založené na individuálních dispozicích. Prostřednictvím analýzy dat aplikujeme a zavádíme změny do reálné praxe. 

 

Zdroj dynamické sekce: Aktuality (Rubrika)