Nároky na dnešní život, vztahy, práci, rodinu a zdraví jsou rozdílné. Vše propojují různé komunikační úrovně a ty kladou náročnost na nás, na rychlost, kvalitu a zpracování informací. Tyto všechny procesy propojuje náš mozek s paměťovými centry na různých úrovních našeho bytí (minulost, přítomnost, budoucnost). 

Pro různé skupiny lidí, firem je stupeň náročnosti odlišný, proto jsme museli do CMB-W diagnostického procesu zapojit vědu. Propojili jsme zkušenosti z oblasti neurověd, psychologie, medicíny, matematiky a IT technologie. To nám umožnilo lépe porozumět dnešním odlišným nárokům na práci, vztahy, komunikaci, rodinu a zdraví jako komplexního přístupu. 

CMB-W (Color memory brain word) psychodiagnostikou měříme různé stavy vědomí, vzorce chování, získáváme informace z paměťových center, mapujeme emoce a jejich vliv na naše chování, vztahy, komunikaci a duševního zdraví. Ve firemní oblasti měříme kompetence, vztahy, pracovní a řídící dispozice, firemní kulturu atd. Navrhujeme a aplikujeme vždy komplexní řešení založené na individuálních dispozicích. Prostřednictvím analýzy dat aplikujeme a zavádíme změny do reálné praxe. 

 

Zdroj dynamické sekce: Aktuality (Rubrika)