V současné době nároky na život, vztahy, práci, rodinu a zdraví nepřestávají růst a stávají se stále složitějšími. Každý aspekt našeho života je propojen s různými komunikačními úrovněmi, které vyžadují od nás rychlost, kvalitu a efektivní zpracování informací. Náš mozek hraje klíčovou roli v propojení těchto aspektů, jelikož spravuje paměťová centra na různých úrovních našeho bytí, od minulosti, přes přítomnost, až po budoucnost. Tyto schopnosti nám umožňují lépe se orientovat v našem rychle se měnícím světě a efektivněji řešit výzvy, které před nás život staví.

 

Pro různé skupiny lidí a organizací se stupeň náročnosti diagnóz různí, což naši společnost vedlo k inovativnímu přístupu ve vývoji CMB-W diagnostického procesu. Integrací disciplín jako neurovědy, psychologie, medicíny, matematiky a informačních technologií jsme dosáhli komplexnějšího a efektivnějšího způsobu hodnocení a porozumění rozmanitým požadavkům současného života. Tato multidisciplinární metoda umožňuje hloubkovější analýzu a vyšší přesnost v diagnostice, a to ve všech oblastech od profesních po osobní, včetně zdravotních a sociálních aspektů.

Metoda CMB-W (Color Memory Brain Word) se v psychodiagnostice zaměřuje na měření různých stavů vědomí a vzorců chování. Tato metoda umožňuje analyzovat a získávat důležité informace z paměťových center, což pomáhá v mapování emocí a jejich vlivu na chování jedince, jeho vztahy, komunikaci a duševní zdraví. V oblasti firemního managementu CMB-W měří klíčové kompetence, pracovní a řídící dispozice a pomáhá definovat a zlepšovat firemní kulturu. Na základě individuálních dispozic jednotlivých zaměstnanců jsou navrhována a implementována komplexní řešení, která jsou konečně aplikována a promítnuta do reálného pracovního prostředí prostřednictvím důkladné analýzy dat a následného zavádění změn do praxe.


 

 

Zdroj dynamické sekce: Aktuality (Rubrika)