Nároky na dnešní život, vztahy, práci, rodinu a zdraví jsou jiné. Vše propojují různé komunikční úrovně a ty kladou náročnost na nás, na rychlost a kvalitu informací. To  vše propojuje náš mozek s paměťovými centry na různých úrovních našeho bytí.

Pro různé skupiny lidí, firem je stupeň náročnosti odlišný, proto jsme museli do CMB diagnostického procesu zapojit vědu. Propojili jsme zkušenosti z oblasti neurověd, psychologie, medicíny, matematiky a IT technologie. To nám umožnilo lépe porozumět dnešním odlišným nárokům na práci, vztahy, komunikaci, rodinu a zdraví jako komplexního přístupu. 

Metodou CMB diagnostikujeme různé stavy firemních situací, práce, kompetencí, rodiny, vztahů, volnočasových aktivit, sportu a duševního zdraví člověka. Navrhujeme a aplikujeme vždy komplexní řešení. Prostřednictvím analýzy dat aplikujeme a zavádíme změny do reálné praxe. Je jedno, jesli se jedná o firemní poradenství, terapie, zdraví, rodinu, fyzioterapii, sport a jiné situace. 

NÁŠ cmb CELOSTNÍ PŘÍSTUP

 

Zdroj dynamické sekce: Aktuality (Rubrika)