0,00 Kč


Jsme tým expertů a nadšenců pro nové IT technologie. Naše práce spočívá v propojení neurovědy s psychologií a matematikou. Umožňuje nám to lépe porozumět dnešním odlišným nárokům na vztahy a komunikaci. Vyvinuli jsme psychodiagnostickou metodu CMB (Cloud memory brain), která nabízí efektivní a ekonomické řešení v oblasti rozvoje, vzdělávání, poradenství, pomoci, koučování a terapií. Zabýváme se otázkami duševního zdraví člověka.

Návrh a architektura systému 3D Solutions vznikla zejména pro řízení, optimalizaci a úsporu financí v oblasti lidských zdrojů. Systém pracuje s pokročilou umělou inteligencí.

Naše práce je zaměřena na lidi a jejich duševní zdraví. Nabízíme efektivní pomoc v různých životních a pracovních situacích.

Díváme se tam, kam nikdo nevidí.

Odkrýváme to, co je uložené v paměťových trezorech.

Náš 3P koncept spolupráce spočívá v tom, že nejprve poznáme vaše potřeby, problémy a situace, pak je pochopíme a analyzujeme a nakonec vám pomůžeme najít optimální řešení.


Firemní sekce

Každá společnost je propletená struktura lidí, pozic, týmů, zkušeností, produktů, znalostí, dovedností, osobního a týmového potenciálu. Je jedinečná, nepřenositelná. Pracujeme s jedinečností, originalitou, chuťí, touhou, hodnotami apod.

Více


Osobnostní sekce

Každý člověk je jedinečná osobnost odlišující se geny, výchovou, prostředím a jinými faktory, které mají vliv na naše chování. Proto zažíváme různé siatuace vztahové, rodinné, zdravotní, psychické a psychosomatické.

Více


Sportovní sekce

Každý sport je otázkou talentu, píle, osobního i týmového nastavení. Sportovce utváří mnoho parametrů, které nejsou vidět a na výkonnost mají velký vliv. Mezi ně patří např. trenér, masér, psychika, zdraví a další významné parametry.  

Více

 

Zdroj dynamické sekce: Aktuality (Rubrika)