Já, rodina a zdraví

Rodina je malá firma, která se řídí určitými zákonnitostmi a pravidly. Pokud pravidla chybí nastává chaoz a ten způsobuje různé komplikované situace. Ty mohou vyústit v krizi. Rodina je navíc uskupení, kde si každý hájí své, děti, rodiče a mnohdy do procesu vstupují prarodiče. To samo o sobě vytváří generační nerovnováhu a nepochopení.

CMB diagnostiky pro tuto oblast jsou rozdělené na osobnostní, dětské, školní, zdravotní, partnerské a rodinné. Je možné využít i diagnostiku pracovní, která je v kategorii Práce a firma.

Oblasti, které mi mohou působit obtíže?

Důkladnou analýzou osobnosti a jejich vzorců, zdravotního stavu můžeme předejít vleklým zdravotním a psychickým obtížím. Prevence je základ a vaše odpovědnost o to, jak se o sebe staráte. Předejdete a vyvarujete se toho, co nefunguje, nezabírá a v konečném důsledku stojí hodně peněz a času. Pak jste v kolotoči léčení nikoli uzdravení. Je jedno, kolik vám je let, kdo jste, co děláte a kolik máte peněz.

Klíčové diagnsotické nástroje zaměřujeme na osobnost, vývojové trendy, genotypy a vzorce, tyto nástroje  jsou v psychodiagnostice CMB - B. Tuto diagnostiku dle potřeby doplňujeme zdravotní psychodiagnostikou CMB - H. Pokud se obtíže týkají práce a firmy, využíváme pracovní psychodiagnostiku CMB - C.  Speciální kategorií jsou naše děti, pro které máme připravené specifické CMB psychodiagnostiky CMB - K, CMB - E.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: dětské diagnostiky jsou nastavené tak, aby je dítě samostatně zvládlo. Nastavení je podle věku a vyspělosti dítěte. CMB mohou absolvovat děti od 4 let. Pokud dítě ještě nemá osvojené čtení, pak rodiče, případně jiná kompetentní osoba pouze slova čte, ale nevysvětluje jejich význam. Dítě má dobré povědomí o slovech vyskytujících se v jeho kategorii. 

CO ŘEŠÍTE, KDE A JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Moje osobnost (já)

Naší osobnost utváří mnoha informací, struktur a vzorců. Některé z nich chápeme, vidíme, co nám způsobují a některé nevidíme, jsou v nedědomé a podvědomé paměti, ukryté v buňkách. Ty nijak neovlivňujeme, protože o nich nevíme a v reálném životě nám něco způsobují. CMB psychodiagnostika je umí pojmenuje, zjistí, co způsobují a navrhne optimální řešení. Co se nějak jmenuje, s tím se dá pracovat a to vše za pouhých 30 minut.

CMB diagnostiky CMB-B:

 • Osobnost a její vývoj.
 • Zdraví a rozhodování.
 • Práce a změna.
 • Etika a stres.  

VSTUP/ START

Rodina a vztahy

Rodina je jako dobře seřízený stroj sestavený z různě velkých soukolí. Pokud vysunete nebo odstraníte jedno ozubené kolečko, začne soukolí drhnout. Stejně přeneseně je to s rodinou. Každý má své místo a bez něj celek nefunguje. Jen my rodiče si myslíme, že to vše ovládáme a ostatní k tomu nepotřebujeme. Tímto vytváříme v rodině nepříjemné situace buď ostatním nebo sami sobě. Většinou je to obojí najednou.

CMB diagnostiky:

 • CMB - R1 (partnerská diagnostika).
 • CMB - R2 (rodinná diagnostika).

VSTUP/ START

         

Děti, škola, sporty

Děti jsou naše radosti i starosti. Čím jsou děti starší, tím vytváří větší starosti. Rodiče do určitého věku tyto starosti přebírají a pomáhají jim v řešení. Někteří rodiče řeší za děti věci i v dospělosti. Pro děti využíváme speciální diagnostiky podle věku a účelu. Nejnižší věková hranice je 4-5 let. Základní diagnostiky jsou osobnostní K1-K3, pak diagnostiky pro výběr školy E1-E3, sem patří i vhodnost nástupu do 1. třídy. Dále připravujeme diagnostiky pro výběr volnočasových aktivit a sportovních oddílů. Tyto diagnostiky jsou oblíbené mezi rodiči, ušetří spoustu času a starostí všem stranám. 

CMB diagnostiky:

 • Osobnostní 4-7 let, CMB-K1.
 • Osobnostní 8-12 let, CMB-K2.
 • Osobnostní 13-18 let, CMB-K3.
 • Nástup do 1. třídy, CMB-E1.
 • Výběr střední školy, CMB-E2.
 • Výběr vysoké školy, CMB-E3.

VSTUP/ START

                   

                   

Zdraví

Zdravotní CMB diagnostika popisuje základní oblasti našeho zdraví, stav těla, mysli, psychiku a psychosomatiku. Je dobrým pomocníkem v oblasti celostní medicíny, fyzioterapie, psychoterapie a jiných terapeutických procesů.

Přesně identifikuje, co nám chybí, jde po zdrojích obtíží a ukazuje účinné nástroje na řešení. Nenahrazuje klasickou medicínu a její fungování, ale pomáhá v celém procesu s uzdravením. Výzkumy ukazují jak výrazně ovlivňuje naše zdraví psychosomatika a psychika.

CMB diagnostiky CMB-H:

 • Klíčové orgány a jejich funkce.
 • Pohybový a opěrný aparát

VSTUP/ START

CMB diagnostické a psychoterapeutické služby

Konzultace/ terapie
Úvodní konzultace 30 minut: 500 Kč

Terapie/ psychoterapie 60 minut:

2000 Kč

Dětská terapie 60 minut:

1400 Kč
Fyzioterapie
Úvodní vyšetření klienta: 500 Kč
Fyzioterapie 50 minut: 1500 Kč
CMB psychodiagnostika
CMB dětské diagnostiky školní CMB-E, od: 950 Kč
CMB dětské diagnostiky osobnostní CMB-K, od: 2100 Kč
CMB diagnostiky zdravotní CMB-H, od: 2800 Kč
CMB diagnostiky osobnostní CMB-B, od: 5500 Kč
Reálná cena CMB diagnostik je stanovená dle skutečných potřeb zákazníka.
Cena je uvedená bez DPH 21%.