Práce a firma

Firmu tvoří lidé, jejich hodnoty, nastavení, které jsou ovlivněné mnoha faktory od zdravotních, osobnostních, rodinných, vztahových až po genotypové. Taková směsice ingrediencí utváří jedinečnou osobnost. CMB diagnostika tento koktejl charakteristik identifikuje, pojmenuje a vytvoří optimální rozvojový, koučovací, terapeutický plán. 

Získáte např. informace o kompetencích, motivaci, způsobu práce, výkonnosti, komunikaci, týmovosti, hodnotách, firemní kultuře. Využít jedinečný potenciál, vlastnosti, charakteristiky, vývojové dispozice poskytuje uplně jiný rozměr spolupráce. 

Oblasti, které mi mohou působit obtíže?

Důkladnou analýzou osobnosti a jejich vzorců, pracovního potenciálu a kompetencí můžeme předejít různým obtížím. Prevence je základ dobrého výsledku, úspěchu, efektivity, výkonnosti, zdraví a radosti z práce. To vše je vaše odpovědnost, to vše můžete sami ovlivnit. Předejdete a vyvarujete se toho, co nefunguje, nezabírá a v konečném důsledku stojí hodně peněz a času. Vše máte pouze ve svých rukách. 

Klíčové diagnsotické nástroje zaměřujeme na osobnost, vývojové trendy, genotypy a vzorce, tyto nástroje  jsou v psychodiagnostice CMB - B. Tuto diagnostiku doplňujeme pracovní (kompetenční) psychodiagnostikou CMB - C. Pracovní, firemní diagnostiku řešíme na úrovni firmy, týmu a jedince.

CO ŘEŠÍTE, KDE A JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Moje práce

Moje práce je moje druhá rodina, bohužel z hlediska času první rodina. V práci trávíme minimálně 8 hodin denně, někteří více. Kolik efektivního času věnujete rodině, sportu, koníčkům? Proto nám práce musí dávat smysl, motivaci a chuť se do ní vracet. CMB diagnostikou se na tyto a mnoho jiných parametrů můžeme podívat a doladit potřebné věci, jak v kompetencích, tak v osobním životě. Je to funkční prevence. Pro tyto účely používáme pracovní diagnostiku (měření kompetencí) a případně ji doplňujeme osobnostní diagnostikou. Pracovní diagnostiku můžeme doplnit o klíčové nebo specifické dovednosti vážící se k dané pozici.

CMB diagnostika CMB-C:

 • Leadership, řízení a role.
 • Komunikace a hodnoty.
 • Moje výkonnost.
 • Obchodní kompetence.
Moje_práce.jpg

VSTUP/ START

     +    

Firma_1.jpg

Firma

Firma a její fungování je závislé na chování, přístupu a mnoha jiných faktorech zaměstnanců, managementu. Každý ve firmě hájí své zájmy a mnohdy nevidí to ostatní. To způsobuje různé nepříjemné situace, stres, nedostatečnou komunikaci, potlačujeme hodnoty firmy a to jen proto, abychom si uhájili pouze to své. Mnohdy ani netušíme, co za procesy spouštíme, jak to vše ovlivňuje vztahy, výkonnost, psychickou pohodu, nemocnost, fluktuaci a jiné klíčové parametry.

CMB diagnostika má uplatnění i v tého oblasti, umí pracovat se všemi zaměstnanci najednou, umí zjistit klíčové disfunkce, najít řešení a to v celé firemní struktuře, v jednotlivých oddělení až po jednotlivé zaměstnance.


Výběrové řízení

Pro výběrové řízení používáme CMB diagnostiku jako profesionální diagnostiký nástroj recruiterů, náborářů, ředitelů, jednatelů atd. CMB nemá nahradit jejich práci, ale urychlit a zpřesnit výběr a nastavit adaptaci, případný rozvoj. CMB výstupy jsou natolik přesné, že nemusíte řešit CV uchazeče, zkušební dobu apod. Dostanete jistotu i v případě začlenění do stávajícího týmu a souhru s jeho budoucím nadřízeným. Každé firmě jde o to mít ty správné lidi na správných pozicích. 

Pro zaměstnance z HR, vzdělávání, náboru může CMB metodika přinést možnosti jejich profesionálního růstu v podobě vyškolení této metodiky v návaznosti na rozvoj, koučink a jiné formy rozvoje.

Výběrové_řízení.png


VSTUP/START

MANAŽERSKÉ A TOP POZICE

     +    

ZAMĚSTNANECKÉ POZICE

VÝROBNÍ A DĚLNICKÉ POZICE

CMB diagnostické, vzdělávací a poradenské služby

Konzultace/ poradenství
Úvodní konzultace 30 minut: 1.000 Kč

Konzultace a poradenství 60 minut:

3.000 Kč

Systemické koučování 60 minut:

4.500 Kč
Školení, workshopy
1 denní školení pro zaměstnance, od: 30.000 Kč
1 denní školení pro manažery, od: 45.000 Kč
1 denní školení se CMB diagnostikou (skupina max 10 osob, 2 lektoři): 55.000 Kč
Reálná cena školení,  je stanovená dle skutečných potřeb zákazníka.
CMB psychodiagnostika
CMB diagnostiky pro výběry, analýzu vzdělávání a hodnocení, od: 1.500 Kč
CMB diagnostiky pro výběry manažerských pozic, od: 5.500 Kč
CMB diagnostiky osobnostní, firemní, pracovní, od: 5.500 Kč
Reálná cena CMB diagnostik je stanovená dle skutečných potřeb zákazníka.
Ceny jsou uvedené bez 21% DPH.


Lidé

 • Assessment a development centra.
 • Recruitment CMB, adaptace.
 • Pravidelný systém hodnocení.
 • Analýza vzdělávacích potřeb.
 • Rozvoj a vzdělávání, koučink.
 • Identifikace syndromu vyhoření.
 • Zvyšování výkonnosti.
 • Snižování fluktuace.
 • Efektivní využívání potenciálů.
 • Meření výkonu a jiných parametrů.
Tým.jpg

Tým

 • Patřím do týmu a jakou roli mám mít.
 • Efektivita týmu a jeho potenciál.
 • Je potřeba tým oživit?
 • Jak poskládat tým na projekt.
 • Týmový rozvoj, koučink.
 • Komunikace a vztahy mezi týmy.
 • Komunikace a vztahy uvnitř týmu.
 • Motivace týmu.
 • Řízení týmu.

Firma

 • Firemní hodnoty a klima.
 • Firemní kultura a loajalita.
 • Funkce managementu.
 • Komunikační firemní toky.
 • Vztahové firemní toky.
 • Sociomapping.
 • Marketingové analýzy CMB.