Porovnáváme neporovnatelné

Tak jako se neshodují otisky prstů dvou lidí, taktéž se neshodují CMB diagnostiky. Každý člověk je jedinečný a nedá se porovnat s druhým. Ano, v technických parametrech ano, ale i ty mohou mít různé podoby.

CMB hloubková psychodiagnostika a měří 2 úrovně, vědomí a podvědomí, vzájemně je porovnává. Protože nestojí na otázkách a na jejich hodnocení, nedá se jednoduše ovlivnit, nemá algoritmy a tkz. "správné, špatné odpovědi". Neřekne vám, co je špatně nebo dobře, jen popíše současnou situaci, zjistí zdroje nefunkčnosti, ukáže na efektivní nástroje řešení a popíše nejsnadnější cestu k nápravě. Rychle - věcně - výstižně. 

Běžný test vás změří jen povrchově, do hloubky nejde, není tak nastavený a je jednodušší na zpracování výsledků. Jste zařazeni do nějaké skupiny (škatulky) a z ní není úniku. Stejně jako známkování ve škole. Jednoduché a prosté. Umí/ neumí - hodnocení 1/5. Většina testů odpovídá současnému nastavení osobnosti. Nehledě na to, že hodně respondentů v oblasti klasického testování umí výsledky ovlivnit.

Náročnější a komplexnější CMB diagnostiky se neobejdou bez odborné konzultace v časovém rozmězí 15 - 90 minut. Záleží na povaze, druhu, náročnosti a stavu klienta. Jednodušší výstupy mají jasně definované parametry a jsou pro klienty srozumitelné. Přesto je možné si domluvit případnou konzultaci.


Dětská diagnostika

Děti mají svůj svět a své vnímání světa. Pro nás dospělé nepochopitelné. Pořád si myslíme, že děti tomu nerozumí, ale rozumí. 

Diagnostiku v tomto ohledu mohou dělat děti již od 4 let věku, záleží na vyspělosti dítěte. Zde platí jedna důležitá zásada, že to, co se odehrává u rodičů má velký vliv na chování dítěte. Taktéž platí, pokud je snaha o smír, pak u dítěte nastane změna téměř okamžitě.

CMB diagnostiku je rozdělená podle věku na 3 kategorie a označujeme jí CMB - K (K - Kids):

  • CMB - K1 (4 - 7 let věku).
  • CMB - K2 (8 - 12 let věku).
  • CMB - K3 (13 - 18 let věku).

CMB děti


Školní diagnostika

Pro rodiče školáků máme připravené diagnostiky, které pomohou se směrem dalšího studia, vzdělávání. Jinými slovy, kam má dítě jít, na co se hodí. 

CMB diagnostika pomáhá s identifikací klíčových parametrů pro předškoláky a poukazuje na fakt, jestli je dítě zralé pro nástup do školy nebo zvážit její odklad. 

CMB diagnostika je rozdělená na 3 úrovně podle dosaženého vzdělání a je označená CMB - E (E - education):

  • CMB - E1 (základní škola).
  • CMB - E2 (střední škola).
  • CMB - E3 (vysoká škola).

CMB výběr školy


Volnočasové aktivity

Správný rozvoj dítěte je "snem" každého rodiče. Máte možnost jednoduchým způsobem zjistit, na co se vaše dítě hodí, jaký sport, koničky, zda je zaměřený manuálně nebo sportovně, hubebně. 

Diagnostika se momentálně připravuje a je ve fázi testování.

CMB koníčky