Vývoj a výzkum CMB diagnostiky

Vývoj a výzkum, na kterých je CMB psychodiagnostika založena, se zaměřuje na psychologii, sociologii, vývoj osobnosti, management, vedení a řízení a další obory, které jsou relevantní pro oblast lidských zdrojů, rozvoje a v péči o duševní zdraví jedince. Výzkumy poskytují teoretický a empirický základ pro vývoj a aplikaci nástrojů pro CMB diagnostiku.

CMB (Cloud Memory Brain) diagnostika se obvykle používá jako nástroj pro zhodnocení a zlepšení fyzických, psychických a zdravotních obtíží a stavů. Ve firmách pro měření kompetencí, rozvoj, koučink, vzdělávání, výběr lidí, zvyšování výkonu jednotlivců a týmů. CMB psychodiagnostika v sobě zahrnuje výzkum a analýzu kognitivních, motivačních a behaviorálních faktorů, které ovlivňují výkon a úspěšnost jednotlivců, týmů, vztahů a rodiny.

mceclip0.png

Co je CMB psychodiagnostika?

CMB psychodiagnostika je moderní, unikátní metoda využívající pokročilé IT technologie spolu s umělou inteligenci, která prostřednictvím našich smyslů, emocí stimuluje funkci mozku k přenosu informací. Efektivně vstupuje do prostředí paměťových center podvědomých (vnitřní systémy - vzorce) a vědomých (vnější systémy).  Mozek  zpracovává všechny  tyto informace,  porovnává je mezi sebou a „tiskne“ jedinečný profil osobnosti.

Historie psychodiagnostiky

Psychodiagnostika CMB staví na 17 letech používání 3D diagnostiky, kterou mnozí z vás využívali a dodnes z ní těží. Naše ambice a touha jít dále v oblasti psychodiagnostiky nás přivedla ke zcela novému rozvoji CMB diagnostiky. Začlenění nových poznatků z IT a neurověd otevřelo nové možnosti a způsoby využití. Klíčovými ukazateli ve vývoji pro nás byly jednoduchost, dostupnost a použitelnost. 

mceclip0.png

CMB = jednoduchost

CMB psychodiagnostika není standardní test nebo dotazník, výrazně se od těch běžných liší. Běžné systémy jsou založené na otázkách a danou formou odpovědí. CMB psychodiagnostika má pouze slova a na ty odpovídáte barevnou škálou. Chybí zde standardní způsob hodnocení. Významným parametrem vstupujícím a ovlivňujícím  diagnostický proces jsou naše emoce.  Měříme vzory chování na vnější a vnitřní úrovni a vzájemně je porovnáváme. Systém využívá poznatky z oblasti neurověd, matematiky, statistiky, medicíny, sociologie, psychologie a informačních technologií.

Práce s daty

Řešení je založeno na SW společnostech IBM a Microsoft. Sběr dat je realizován pomocí nástroje PS Quaestio (původně IBM SPSS Data Collection), data jsou zpracována v IBM SPSS Modeler a pro složitější a sofistikovanější statistiky se využívá IBM SPSS Statistics. Finální reporty jsou připravovány a distribuovány v prostředí Microsoft Power BI.

mceclip0.png


Zkušební CMB psychodiagnostika