Jak CMB-W funguje?

Pokud chcete z paměťových center mozku vytáhnout nezkreslené informace, potřebujete jednoduchý nástroj, který nelze zmanipulovat a jinak ovlivnit.

Spojením psychologie, sociologie, moderní medicíny a IT vznikla základní vstupní brána do prostředí paměťových center mozku. Ta se opírá o tyto 4 základní vstupní parametry:

barvy

slova

emoce

smyslové vnímání

Pro koho je CMB-W určená?

Díky jednoduchosti vstupního prostředí není psychodiagnostika nijak omezená. Je možné jí dělat od 4 let do 99 let. 2 omezení včak má: 

Vážnější poškození mozku.

Barvoslepost způsobená mozkovou vadou, nikoli oční vadou.

Pro deti od 4-7 let máme hlasový modul.

CMB-W ON-LINE proces

CMB psychodiagnostika a proces snímání funguje on-line, nemusíte nikam chodit.

Vhodnost zařízení pro snímání od cca 12" monitoru, tj. od tabletu výše.

Doporučujeme si na snímání vytvořit čas a prostor. Snímání trvá cca 25 minut.

Využití CMB-W

Osobnostní psychodiagnostika CMB - B

Zdravotní psychodiagnostika CMB - H

Pracovní psychodiagnostika CMB - C

Sportovní psychodiagnostiky CMB - S

Diagnostiky pro výběr školy CMB - E

Dětské diagnostiky CMB - K

Postup CMB-W

Každému slovu přiřadíte 3 barvy z 8 nabízených.

Nejedná se o dotazníkovou metodu, kdy na otázky odpovídáte.

Nejedná se o standardní způsob hodnocení (dobře x špatně).

CMB neporovnává, nehodnotí, popisuje realitu.

CMB ukazuje strukturové vzorce.

Mapuje všechny úrovně paměťových center.

Zapojuje všechny smysly a emoce ke všem slovům.

Cílí na vzorce k přeprogramování mozkových struktur.