Když se něco naučíme, naše vědomí se snaží novou dovednost používat, až když ji dostatečně procvičíme, stává se z ní podvědomá činnost. Tu pak zvládáme bez vědomého myšlení – takto fungují i pracovní postupy – např. telefonování, reakce na emaily, domlouvání schůzek, sestavení nabídek, řízení týmů a projektů aj.

✅ Toto všechno se děje automaticky na základě našich zkušeností, minulých zážitků, které jsou uložené v naší paměti.

✅ Pokud chcete z paměťových center mozku vytáhnout nezkreslené informace, potřebujete jednoduchý nástroj, který nelze zmanipulovat ani jinak jakkoliv ovlivnit. A tím je zmíněná CMB-W diagnostika.

✅ Součástí registrace je pracovní CMB-C diagnostika, na které si názorně ukážeme s jakými daty pracujeme a jak mohou ovlivnit chod firmy.