Co je emoční inteligence? 

Emoční inteligence je komplexní schopnost používat emoce jako informace o dané situaci a na základě jejich poznání účelně jednat. Emoční inteligence se projevuje schopností porozumět vlastním pocitům a odhadnout jejich příčiny i následky. Obvykle zahrnuje i schopnost svoje emoce ovládat. Člověk, který to dokáže, bývá obvykle zároveň schopen odhadnout i pocity jiných lidí a na základě toho s nimi i lépe vycházet. Předpoklady k rozvoji této schopnosti jsou dány geneticky, ale její další vývoj závisí na učení, na možnosti získat potřebné zkušenosti.

Objednat workshop s bonusem.

Koupit